Hart voor Baexem in Kleine Kernen Krant

De vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) besteedt in de rubriek 'Portret van een kleine kern'aandacht aan Hart voor Baexem in de mei uitgave van 'Kleine Kernen Krant Limburg'. In dit artikel wordt de geschiedenis van Hart voor Baexem omschreven, Het artikel is hier te bekijken.

Over de VKKL
De VKKL behartigt de belangen van de kleine kernen in Limburg . De VKKL is een aanjager van burgerinitiatieven en vervult de rol van kennismakelaar en verbinder van dorpsraden, bewonersorganisaties, initiatiefgroepen en dorpsplatforms. De VKKL vertrouwt op de kracht van burgers en gaat uit van het gedachtegoed van zelfsturing waarin gemeenschapsontwikkeling een centrale rol inneemt. Bewonersorganisaties zoals dorpsraden, dorpsoverleggen en andere leefbaarheidwerkgroepen die opkomen voor het algemeen belang van dorpen vormen de basis van de VKKL.

Share

Schrijf je nu in en ontvang onze nieuwsflits
Hart voor Baexem in Kleine Kernen Krant | Hart voor Baexem

Fout

Statusbericht

Deleted 0 revisions.
Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.