Extra geld voor groen en wegen in Leudal

Extra geld voor groen en wegen in Leudal

De Gemeenteraad heeft tijdens de Raadsvergadering van 13 december jl. besloten ruim
2,7 miljoen extra beschikbaar te stellen voor het onderhoud van de wegen en het
openbaar groen in de gemeente Leudal voor de periode 2023 t/m 2026. Daarnaast heeft
de Gemeenteraad € 550.000 per jaar extra beschikbaar gesteld voor het vervangen van
wegen.
Wethouder Robert Martens: “Samen met de buitendienst en de aannemers, die het onderhoud
uitvoeren, gaan we ervoor zorgen dat de wegen en het openbaar groen de komende 4 jaar op een
duurzame wijze worden onderhouden. Dit draagt bij aan de ambitie van een aantrekkelijke en
veilige omgeving om te wonen, werken en verblijven voor onze inwoners en bezoekers. Dit betekent
ook dat wanneer een weg onveilig is we maatregelen nemen om dit te herstellen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan wat vorst met een wegdek kan doen. Daarnaast sluit de gemeente Leudal zich
vanaf volgend jaar aan bij Stichting Steenbreek. Stichting Steenbreek gaat ons ondersteunen in het
vergroenen en vergroten van de biodiversiteit in de gemeente. En daarnaast het uitvoeren van
maatregelen die bijdragen aan de klimaatadaptatie.”
Stichting Steenbreek
In 2023 neemt de gemeente Leudal deel aan Stichting Steenbreek. Stichting Steenbreek is onder
andere bekend van de landelijke acties zoals tegelwippen, aanleggen van geveltuintjes, vergroenen
van boomspiegels en diverse cursussen. Stichting Steenbreek is opgericht om de verstening te
stoppen (zowel in de openbare ruimte alsook particuliere tuinen) en de leefomgeving duurzaam te
vergroenen. Wethouder Robert Martens: “Samen met Stichting Steenbreek gaan we in 2023 aan de
slag met het verder vergroenen van de leefomgeving en het vergroten van de biodiversiteit in onze
mooie gemeente.”
Monitoring
Elke maand controleren toezichthouders op 135 a-selectieve locaties of het onderhoud van de wegen
en het openbaar groen voldoet aan kwaliteitsniveau B. Dit is het niveau waar het onderhoud aan
moet voldoen. Daarnaast kijken ze naar het onderhoud van het straatmeubilair (o.a. zitbanken en
prullenbakken), zwerfvuil en hondenpoep. Wanneer wordt geconstateerd dat het onderhoudsniveau
niet voldoet, kan de gemeente op dat moment relatief snel en adequaat bijsturen. Dit door de inzet
van bijvoorbeeld een extra onderhoudsploeg van het Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB).
150 initiatieven
De gemeente stimuleert dat inwoners ideeën en initiatieven aandragen en zelf werkzaamheden
verrichten in de openbare ruimte. Op dit moment zijn er al ruim 150 initiatieven waarbij inwoners
een stukje van het openbaar groen zelf onderhouden. Een mooi voorbeeld is de picknickplaats met
de buurtmoestuin, gelegen aan de Roorstraat in Baexem. Wethouder Robert Martens: “Een prachtig
initiatief dat tot stand is gekomen door een aantal enthousiaste inwoners.”

Share

Schrijf je nu in en ontvang onze nieuwsflits