Hart voor Baexem

Hart voor Baexem is een initiatief van enkele betrokken inwoners van Baexem, te weten Luuk Venner, Rob Peeters, Johan Mulder, Geert Janssen, Peter Francot, Nicky Martens en Judith Raaijmakers (bovenste foto). De gedachte is een Coöperatie  in het leven te roepen met de naam “Hart voor Baexem” die door en voor inwoners van de kern Baexem gerund wordt en energie binnen Baexem vrijmaakt om de leefbaarheid duurzaam te kunnen waarborgen. Het ‘droombeeld’ voor de toekomst is dat Baexem een dorp zal zijn en blijven waar mensen ‘lekker leven’ omdat ze met elkaar in gesprek zijn en samen activiteiten organiseren en beleven. Een dorp waar pro-actief en positief met (nieuwe) uitdagingen wordt omgegaan door de bewoners. Een dorp waar jeugd, werkenden en ouderen aandacht hebben voor elkaars belangen en behoeftes en waar de bewoners er als groep(en) zelf voor zorgen dat deze behoeftes ook daadwerkelijk ingevuld kunnen worden.

Op een initiële bijeenkomst op 31 maart 2014 werd al duidelijk dat veel inwoners het initiatief ‘Hart voor Baexem’ ondersteunen en ideeën  hebben voor Baexem.  De enthousiaste reacties hebben de initiatiefnemers doen besluiten om over te gaan tot oprichting van de Dorpscoöperatie ‘Hart voor Baexem’ UA. Met de brunch op 31 augustus 2014 werd  het officiële startsein gegeven van de activiteiten van de Coöperatie. Op luchtige wijze zijn een aantal ideeën gepresenteerd, waaruit op coöperatieve wijze een tweetal onderwerpen zijn gekozen waarmee Hart voor Baexem het komende jaar aan de slag gaat. Ook werd hier uitleg gegeven over het lidmaatschap van de Coöperatie en wordt de mogelijkheid geboden om je in te schrijven als lid.

Inmiddels  hebben er al drie Algemene Ledenvergaderingen plaats gevonden  en is de eerste bestuurswisseling   een feit. Op de ALV van 18 mei 2015 heeft Luuk Venner het bestuur verlaten   en is Ivonne Munnecom toegetreden  tot het bestuur (onderste foto) .

Blader gerust  door de website waaronder het  nieuwsarchief om nader kennis te maken met Hart voor Baexem. Lid worden kan ook, kijk dan bij Informatie/Coöperatiezaken, waar je een aanmeldformulier kunt downloaden.

Share

Agenda

21
sep
2019
Hart voor Baexem