ALV Dorpscoöperatie 'Hart voor Baexem' UA

Bij de opstart van Hart voor Baexem is er door de oprichters   als formele organisatie gekozen voor een  coöperatie .  De inschatting van de oprichters is  dat  met een coöperatie de beste betrokkenheid van inwoners te creëren is, mede omdat inwoners (actief) lid kunnen worden.

Wat is een coöperatie nu eigenlijk?

Een coöperatie is een vereniging die ingevolge wettelijk voorschrift een onderneming met haar leden moet exploiteren. Het kenmerkende van deze onderneming is dat niet, althans niet in het bijzonder, gaat om rendement op ingebracht vermogen, maar om andersoortige meerwaarde ten gunste van de leden.
Voorbeelden hiervan kennen we volop uit de agrarische sector, waar bijvoorbeeld een lagere prijs voor de inkoop van goederen en diensten wordt nagestreefd (veevoer), of een hogere prijs voor de leden voor geleverde producten (melk).

Er is sinds enkele jaren een toenemende belangstelling voor de coöperatieve ondernemingsvorm. Naast de bekende coöperaties in de agrarische sector zien we deze ondernemingsvorm nu ook terugkomen in diverse andere sectoren, zoals (gezondheid)zorg, onderwijs, samenwerkende zelfstandige professionals(zp-ers), gemeenschapsontwikkeling (dorpen, wijken, regio’s) en de duurzame energiewinning.

De coöperatie is een bijzondere soort van onderneming gedreven als onderneming en -ten principale- democratisch aangestuurd.  Hiertoe wordt een jaarlijkse Algemene Leden Vergadering  gehouden waar alle  leden hun inbreng kunnen hebben. Verder zal het bestuur verslag doen van  het afgesloten (boek)jaar en aangeven wat er in het lopende jaar te verwachten is.

Van harte nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Dorpscoöperatie ‘Hart voor Baexem’ UA op maandag 18 mei 2015, aanvang 20.00 uur, in Baexheimerhof.  De leden  krijgen de agenda voor deze vergadering nog thuis gestuurd via e-mail,  andere belangstellenden zijn ook van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Bijlagen: 
Share

Schrijf je nu in en ontvang onze nieuwsflits