Parochie H. Johannes de Doper

Misintenties  en bijeenkomsten 2023


Kerkdienst   -  Heilige Mis   -  zaterdag 7 oktober  aanvang 19:15 uur

Misintenties

            - Jaardienst Lena Weerts-Briels

            - Jaardienst Michel Berghs

            - Ter nagedachtenis aan Jet Jorissen-Geurts

 

Kerkdienst - Heilige Mis - zaterdag  21  oktober aanvang 19:15 uur

Misintenties:

           - Jaardienst Broer Berghs

  - Jaardienst Mia Lenders

Allerzielenviering op de begraafplaats - Zondag 29 oktober aanvang 15.30 uur

Op zondag 29 oktober om 15:30 uur is een korte gebedsviering,   waarna zegening van de graven op de Begraafplaats aan de Kasteelweg.

Gedachtenis kruisjes van afgelopen jaar worden uitgereikt.    Priester is eerwaarde pastoor Jeroen Berkemeijer

Voor meer parochie-informatie zie   www.clustertabor.nl

 

Share

Schrijf je nu in en ontvang onze nieuwsflits