Hart voor Baexem

Hart voor Baexem is een initiatief van enkele betrokken inwoners van Baexem, opgericht in 2014.  Inmiddels  hebben er al meerdere Algemene Ledenvergaderingen plaats gevonden  en zijn er een aantal bestuurswisselingen geweest. Door de Corona pandemie heeft er in 2020 en 2021  géén ALV plaatsgevonden, deze zijn ingehaald in    2022. Omdat door aftreden en  verhuizing zowel Peter Francot  als Judith Raaijmakers afscheid hebben genomen van het bestuur  , is voortvarend gezocht naar mogelijke opvolgers. Deze zijn  gevonden in de personen May  Meisen -Verheijen  en Astrid Linders - van Meurs. Zij zijn per direct aan het  bestuur toegevoegd    en op de ALV op 21 april 2022 formeel gekozen. Op deze datum is afscheid genomen van de bestuursleden Peter Francot en Judith Raaijmakers. 

Momenteel bestaat het bestuur dus uit   Johan Mulder,    Geert Janssen,  Astrid Linders, May Meisen, Ivonne Munnecom, Rob Peeters en Anke Verhaegen.

Sinds 1 november 2023 is Johan Ramakers  aspirant bestuurslid van Hart voor Baexem geworden. In de eerstvolgende ledenvergadering zal  hij voorgedragen worden als bestuurslid.

In 2014 is een Coöperatie  in het leven geroepen met de naam “Hart voor Baexem” die door en voor inwoners van de kern Baexem gerund wordt en energie binnen Baexem vrijmaakt om de leefbaarheid duurzaam te kunnen waarborgen. Het ‘droombeeld’ voor de toekomst is dat Baexem een dorp zal zijn en blijven waar mensen ‘lekker leven’ omdat ze met elkaar in gesprek zijn en samen activiteiten organiseren en beleven. Een dorp waar pro-actief en positief met (nieuwe) uitdagingen wordt omgegaan door de bewoners. Een dorp waar jeugd, werkenden en ouderen aandacht hebben voor elkaars belangen en behoeftes en waar de bewoners er als groep(en) zelf voor zorgen dat deze behoeftes ook daadwerkelijk ingevuld kunnen worden.  Inwoners van Baexem kunnen lid worden van de coöperatie. Het lidmaatsschapsgeld bedraagt het symbolische bedrag van € 2,00 per jaar.

Blader gerust  door de website waaronder het  nieuwsarchief om nader kennis te maken met Hart voor Baexem. Lid worden kan ook, kijk dan bij Informatie/Coöperatiezaken, waar je een aanmeldformulier kunt downloaden.

Share

Agenda

26
okt
2024
Hart voor Baexem
04
jan
2025
Hart voor Baexem

Schrijf je nu in en ontvang onze nieuwsflits