Sponsorloop 100 km.

Same zörge väör oos Kèpel
én väör renovatie Thee Huisje
Sponsorloop van 100 km op 28 april 2024:
→Behoud van de Sint-Servaaskapel te Nunhem
→Behoud en renovatie van theehuisje van het Samen Zorgen Huis Leudal te Baexem én bestemming geven als “ontmoetingsruimte”.
Sint-Servaaskapel te Nunhem
Betekenis en waarde
Zoveel meer dan een paar stenen, zoveel meer betekenis dan een plek om godsdienst te belijden.
Een kapel die de gemeenschap draagt in mooie en verdrietige tijden.
Een unieke plek met grote culturele waarde waar mensen komen van heinde en ver.
Een plek om te vieren en een plek om te gedenken. Een plek om stil te staan en een plek om verder te kijken.
Zingeving voor iedereen, religieus of niet. De Sint-Servaaskapel staat voor dit alles en verbindt, geeft kleur en biedt identiteit aan het collectief van Nunhem.
Kerstmarkt 2023 en herkenning
Niet voor niets hebben zovelen bijgedragen aan de totstandkoming en het succes van de kerstmarkt van 2023. Het initiatief ‘Same väör oos kèpel’ is medio 2023 gestart om geld in te zamelen voor de noodzakelijke renovatie, kosten totaal €100.000,-. Iedereen voelt dat deze plek van onschatbare waarde is, meer dan dat is uit te drukken in geld of stenen. Wij hebben allemaal wel een behoefte aan zo'n plek in de eigen omgeving voor kracht en betekenisgeving. Zeker in een kern met weinig voorzieningen. Wij herkennen onszelf in de inwoner van Nunhem en staan als collectief voor behoud van de kapel.
Samen Zorgen Huis Leudal te Baexem
Zorg, omdat we het waard zijn, omdat we vinden dat we er voor elkaar moeten zijn
Het Samen Zorgen Huis Leudal is een stichting die is gestart vanuit een burgerinitiatief met de visie dat een gemeenschap een groep mensen is, die lief en leed met elkaar kan en durft te delen. De stichting heeft geen winstoogmerk en draait voor een groot deel op de inzet van gedreven vrijwilligers.
Het initiatief is er voor onze oudere inwoners die niet direct na een ziekenhuisopname naar huis kunnen, die kortere tijd moeten worden verzorgd of verpleegd. Het Samen Zorgen Huis Leudal is er ook voor onze naasten die hier op een waardige en warme manier hun laatste levensfase doorlopen. Om naast de professionele zorg ook mooie projecten of activiteiten voor, en met onze inwoners te ondernemen is geld nodig.
Renovatie Theehuisje.
Het plan is om het historisch, in verval geraakte, karakteristieke “Theehuisje” in originele staat te behouden én een nieuwe bestemming te geven als “Ontmoetingsruimte” met een eigen keuken en activiteiten ruimte. Om zo mensen bij elkaar te brengen, te binden en een positieve bijdrage te leveren aan vermindering van eenzaamheid en verhogen van de participatie van betrokkenen. Totale kosten 60.000 euro.
Vanuit de gemeenschap, zorg dichtbij huis en voorkomen van een isolement
Er is sprake van vergrijzing in Leudal. Steeds meer van ons krijgen te maken met zorg- en ondersteuningsvragen en ik vind het belangrijk dat we dat met z’n allen doen, met en voor elkaar.
De gemeenschap als geheel staat klaar voor onze kwetsbare oudere inwoners en dat is belangrijk. Ook is het belangrijk dat deze inwoners de zorg dichtbij huis kunnen ontvangen, hun netwerk zo goed mogelijk in stand kunnen houden en daardoor niet in een isolement raken.
Sponsorloop
Met deze sponsorloop wil ik mezelf inzetten, als een van de inwoners van Leudal die het zojuist beschrevenen herkent, koestert en lief heeft. Ik hecht veel waarde aan betekenisgeving, solidariteit, de kracht van samen, de waarde van gemeenschapszin en aan collectieve saamhorigheid. Voor mij staan de Sint-Servaas kapel en het Samen Zorgen Huis Leudal symbool voor zingeving en hoop. Godsdienst of niet, geloof is voor iedereen belangrijk, of het nu is in God, in Allah, in Boeddha of in jezelf en elkaar. De kapel is er voor iedereen die zoekt naar verbinding en hoop.
Nu of later? Oud worden we hopelijk allemaal. Het liefst thuis tussen dierbaren in goede gezondheid, maar soms noodzakelijk elders. Dan toch liefst op een plek met warme hulpverleners, vrijwilligers gedragen door de gemeenschap en dicht bij huis.
Daarom ga ik rennen, ver en lang, via alle kernen van Leudal naar de Sint-Servaaskapel in Nunhem. Ik vraag aan u om samen met mij solidair te zijn met de inwoners van Nunhem, maar ook als inwoners van Leudal.
Ren een deel van de route mee en draag bij met een voor u passend gebaar. Samen krijgen we het bedrag bij elkaar dat nodig is voor de renovatie van de kapel en een bedrag waarmee het Samen Zorgen Huis Leudal vele mensen vanuit de gemeenschap datgene kan bieden dat we onze naasten ook gunnen als zij ouder worden. Die inwoner waar we ons allemaal wel in herkennen, daar doen we het voor. De inwoner voor wie het zo veel waard is dat de kapel de hoop, die het al 300 jaar biedt, nog zeker 300 jaar kan blijven bieden. De inwoner die graag dicht bij huis zorg ontvangt vanuit de gemeenschap als de gebreken met het ouder worden dichterbij komen.
Elk jaar op de zondag voor Hemelvaartsdag vindt er een processie plaats vanaf de Sint-Servaaskerk door de dorpsstraat naar de Sint-Servaaskapel. Dit jaar zal dat zijn op 5 mei. Precies een week daarvoor, 28 april, zal ik de 100 kilometer gaan rennen.
Hoe kunt u de actie steunen?
1. Het zou fijn zijn als u uw steun verzilvert door een bedrag te doneren;
2.U kunt (een deel van de route) met mij mee rennen. Geef u dan uiterlijk 15 april 2024 op via dirkjimmink@hotmail.com met als onderwerp: “ik ren mee om Same te zörge väör oos Kèpel” én het “Thee Huuske” U kunt bijvoorbeeld tussen twee kernen de route met mij afleggen en eindigen bij het aansteken van het kaarsje bij de kerk. Mooi als u zich dan vervolgens ook laat sponsoren via uw eigen netwerk. Hieronder kunt u zien hoe laat we waar zullen zijn in Leudal. Kies een plek waar u
zich mee verbonden voelt.
3. In plaats van rennen, kunt u er ook voor kiezen om direct een kaarsje bij de kerk van uw kern/ dorp aan te steken samen met mij en anderen. Dit zal zijn onder begeleiding van de pastoor/ kapellaan. Zie ook daarvoor informatie hieronder. Zie ik u daar?
Groet Dirk
Voor meer informatie:
Bezoek de website  www.samenzorgenhuisleudal.nl
Uw donatie kunt u storten op bankrekening nummer: NL77INGB0007838659
t.n.v. Stichting Van het kastje door de muur
Het gesponsorde bedrag wordt gelijkmatig over de 2 goede doelen verdeeld
Bedankt voor uw betrokkenheid, evt. deelname en uw steun.
Bijlage tijdspad 28 april 2024
Op de tijdstippen die hieronder staan, zal ik aankomen bij de betreffende kerk. Per kern zullen we samen een kaars aansteken en stilstaan bij het thema dat hieronder achteraan staat genoemd.
Tijd: Kern: Kerk: Afstand: Thema:
06.00u Ittervoort Sint-Margarethakerk 0 km Armoede
06.57u Neeritter Lambertuskerk 8 km Eenzaamheid
07.41u Haler Sint-Isidoriskerk 14 km Dementie
08.12u Hunsel Jacobus de Meerdere 18 km De laatste levensfase
08.56u Ell Sint-Antonius Abtkerk 24 km Psychische kwetsbaarheid
09.34u Kelpen-Oler Sint Liduinakerk 29 km Ziekte
10.05u Grathem Sint-Severinuskerk 33 km Beperking
10.56u Baexem Samen Zorgen Huis Leudal bij het Theehuisje 40 km  Samen
11.40u Heythuysen Sint-Nicolaaskerk 46 km Bestaanszekerheid
12.37u Heibloem Sint-Isidoruskerk 54 km Solidariteit
12.37u Lunch en onderhoud
13.00u Vervolg
14.10u Roggel Sint Petruskerk 64 km Positieve gezondheid
14.54u Haelen St. Lambertuskerk 70 km Depressie
16.47u Horn Sint Martinuskerk 77 km Zingeving
16.25u Buggenum St. Aldeginuskerk 82 km Redzaamheid
17.09u Neer Sint-Martinuskerk 88 km Ontwikkeling
18.13u Nunhem De Litsberg 97 km Acceptatie
18.26u Nunhem Sint-Servatiuskerk 99 km Veerkracht
18.40u Nunhem Sint-Servaaskapel 100 km Hoop

Share

Schrijf je nu in en ontvang onze nieuwsflits