'STIL VERDRIET' Een avond over rouwverwerking

Hart voor Baexem organiseert in samenwerking met de Christengemeente Midden-Limburg en Parochiecluster Tabor een avond over rouw- en verliesverwerking: ‘Stil Verdriet’. 

Verdriet
De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat er veel ‘stil verdriet’ is. Door verlies van een partner, kind, familielid of vriend. Maar ook door verlies van een zaak, vermogen of baan. Of door verlies van een goede gezondheid of leuke, regelmatige contacten. 

Verdriet om verlies is een intense persoonlijke ervaring. Het is als een vingerafdruk: herkenbaar maar voor iedereen uniek. Lijnen lopen anders en vormen een eigen patroon. Geen twee mensen rouwen op dezelfde manier. Rouwverwerking is steeds uniek en vraagt veel energie. 

Deze avond is bedoeld om meer inzicht te krijgen in rouw- en verliesverwerking.
Een handreiking om troost te geven aan degenen die rouwen. Maar zeker ook aan degenen die een rouwende bijstaan. Vragen als hoe kan ik steun bieden, wat helpt de rouwende, waar heeft hij of zij behoefte aan? Zonder dat je zelf oplossingen aandraagt die misschien niet passen of dat je dingen zegt die verkeerd aankomen. 
Soms helpt het om vooral te luisteren naar wat de rouwende vanuit zijn verdriet aan jou te zeggen heeft.

Er bestaan geen recepten of een vaste aanpak over hoe mensen met verdriet kunnen omgaan, maar beter inzicht kan wel helpen om troost te bieden en mensen te helpen om hun rouw en verdriet onder woorden te brengen. 

Van harte welkom
Op woensdagavond 6 april om 19.45 uur bent u van harte welkom in Baexheimerhof. U wordt ontvangen met koffie en een stukje vlaai.

Naast een inleiding over rouw, is er ruimte om je eigen ervaringen met lotgenoten uit te wisselen. Ook kan genoten worden van een drankje en een mooi stukje passende muziek.

Miel de Rechter is als geestelijk werker verbonden aan de Christengemeente Midden-Limburg en verzorgt de inleiding.

Voor deelname aan deze avond zijn geen kosten verbonden. Deze avond wordt mogelijk gemaakt mede door een financiële bijdrage van de Gemeente Leudal.

Share

Schrijf je nu in en ontvang onze nieuwsflits