Oproep: Deelname werkgroep "veilig buitengebied"

De gemeente Leudal wil de bewustwording, weerbaarheid en veiligheid van ondernemers en bewoners in het buitengebied vergroten. Door samen alert te zijn creëren we een weerbaar en vitaal buitengebied. Een effectieve “Aanpak Veilig Buitengebied” kan alleen als gemeente, ondernemers, bewoners, politie, brandweer en andere betrokken partijen in het buitengebied samen optrekken. Hun visie op veiligheid afstemmen en inzicht hebben in de (veiligheids)problemen die er spelen. Vervolgens een gezamenlijk doel vaststellen en samen afspraken maken over de aanpak.

Het voornemen is hiervoor een werkgroep te formeren waarin alle relevante partners vertegenwoordigd zijn. Het proces wordt ondersteund door een projectleider van Platform Veilig Ondernemen Limburg. De startbijeenkomst van deze werkgroep zal gepland worden in november 2023. De frequentie van de inhoudelijke overleggen wordt met de werkgroepleden bepaald. Het zullen ongeveer 5 overleggen per jaar zijn.

Voor deze werkgroep zijn wij op zoek naar bewoners en ondernemers uit het buitengebied die graag met andere partijen aan de slag willen gaan met een schoon, veilig en heel buitengebied.

Wilt u aansluiten bij deze werkgroep of kent u iemand die hiervoor geschikt is laat deze persoon zich melden of geef de contactgegevens aan ons door.

Heeft u vragen? Ik hoor het graag.
 
Met vriendelijke groet,
 
Ingrid Kuijpers

beleidsmedewerker veiligheid

t: (0475) 85 93 11

Share

Schrijf je nu in en ontvang onze nieuwsflits