Heemkundevereniging

Op 22 december 2009 is de “Heemkundevereniging Baexem” opgericht voor notaris mr. M.J.A. Schijns te Heythuysen.

De doelstelling van de vereniging is:

- het behouden, herstellen en beschermen van heemkundig, cultuurhistorisch erfgoed van de kern Baexem en directe omgeving, zonder partij te zijn in enige civiel-  of publiekrechtelijke procedure.

 - het vergaren van geschied- en heemkundige kennis van Baexem en directe omgeving, het stimuleren daartoe en het toegankelijk maken van de vergaarde kennis voor een breed publiek.

- het vastleggen en bestuderen van leefomstandigheden, gewoonten en gebruiken van (huidige en vroegere) inwoners van Baexem en mensen uit de directe omgeving van Baexem.

- het ondersteunen van activiteiten van onderzoekers en beoefenaars van heemkunde van Baexem en directe omgeving en het bevorderen van de contacten tussen deze onderzoekers en beoefenaars onderling en tussen hen en het publiek.

We proberen dit doel te bereiken door het inventariseren en verzamelen van gegevens, foto’s, boeken, publicaties en andere zaken op heemkundig gebied en deze toegankelijk te maken voor publiek. Daarnaast organiseren we lezingen, exposities en excursies. Waar mogelijk en gewenst vindt samenwerking plaats met gelijkgerichte verenigingen of organisaties.  Als thuisbasis voor de vereniging geldt “‘t Baexheimerhuuske” aan het Mgr. Kierkelsplein nabij de kerk te Baexem; dit in goed overleg en afstemming met Baexheimerhof.

Share

Schrijf je nu in en ontvang onze nieuwsflits